Computer Café

Computer Café is een gezellig samenzijn voor iedereen.

Het Computer Café staat open voor iedereen.

Leden van de computerclub nemen hun pc’s, laptops, en dergelijke mee.
En kunnen op een laagdrempelige manier zien en tonen waar een ieder mee bezig is, en elkaar helpen.
Daarbij is er ook de ruimte om een keer een klapke te doen.
De z.g. ‘nieuwe media’ zijn natuurlijk ook welkom, en vaak ‘het’ onderwerp van gesprek.
Tablets, Smartphones en RaspberryPi’s zijn altijd interresante gespreks onderwerpen!

Opgepast!
(het meenemen van PC’s en Latops is voorbehouden voor de leden van Computerclub Format C, tenzij anders overeengekomen)