SOS Service Computerclub

Een stukje geschiedenis van Format C

Op de 2de dag van Het Scheppingsverhaal kwamen we pas bij de eerste bijeenkomst echt in contact met de club en de clubleden (sic). En dat viel, wat mij betreft, wel een beetje tegen.

In het kleine zaaltje, dat zeker groot genoeg want het handvol mensen dat aanwezig was kon makkelijk vergaderen aan twee tegen elkaar geschoven tafels, viel mij al vlug op dat de club geleid werd door twee mensen: Philip Vereecke, de voorzitter en Emiel Schalck die zowat manusje van alles was. Vraag mij niet wie – buiten Willy en Dirk DVD – de andere leden waren. Ik herinner ze mij niet meer en ze waren ook van geen betekenis voor de club. Philip was wel opvallend een autoritaire baas. Al vlug zou het mij duidelijk worden waarom Philip zo autoritair optrad en waarom de club zo’n eigenaardige naam had: SOS Service Computerclub.

SOS Service Computerclub was geen computerclub zoals een andere, al heb ik achteraf geleerd dat er veel vormen zijn van computerclubs. SOS Service was letterlijk het doel van de “club”: hulp verlenen aan mensen die in nood waren met hun computer. BETALENDE HULP.

Het lidgeld dat we betaalden, 800 frank, was een soort verzekering in geval van pech met de pc. Een soort Touring Wegenhulp voor de computer. Philip was daar de uitvinder en de baas van en van medezeggenschap van bestuursleden was er geen sprake. Philip had ook de kas en wanneer er geld nodig was, moest dat aan hem gevraagd worden. Een bijeenkomst was dan ook een soort vergadering van het zogezegd ‘bestuur’ en niet van leden.

Dat kon natuurlijk niet blijven duren en het verzet groeide.

De spanning is nu te snijden in dit bloedstollend verhaal en.. ik moet nu boodschappen gaan doen 🙂

Ouwe Leon

Het scheppingsverhaal

Een stukje geschiedenis van C Format C

In den beginne (zo beginnen alle scheppingsverhalen) was er een klein computerclubje dat radeloos op zoek was naar een plaats waar het zich kon vestigen. Ze mochten overal maar even verblijven en moesten dan weer op zoek naar een ander verblijf. Als het ware een tocht door de woestijn.

Dank zij ene Emiel Schalck – die nog een belangrijke rol zou spelen in de geschiedenis van de club – belandden zij in de Kring Kristus Koning waar zij zich eindelijk konden vestigen. Eens wat op krachten gekomen van hun zwerftocht, bleek dat van de oorspronkelijke leden er nog maar een handvol was overgebleven. Er diende dus dringend wat ondernomen te worden om de getalsterkte wat aan te vullen en dat probeerde men door het organiseren van een opendeurdag.

Die opendeurdag zou heel belangrijk worden voor de verdere geschiedenis van de club, al zou die, door noodzaak gedwongen, nog enkele keren van naam veranderen. In ieder geval bracht die opendeurdag drie nieuwe leden aan die geschiedenis zouden schrijven in wat eens Computerclub Format C zou worden.

Eén van die drie was ikzelf, Ouwe Leon. Tijdens een wandeling met mijn hond (wandelingen met mijn hond zijn altijd heel belangrijk geweest voor mij) zag ik op een raam een affiche hangen die aandacht vroeg voor die bewuste opendeurdag. Ik was toen aangesloten bij het OVCC (Oost Vlaams Computer Center) maar een club dichter bij huis leek mij wel wat. Ook omdat ik bij het OVCC niet echt aan mijn trekken kwam.

De tweede van de drie was onze huidige schatbewaarder Willy De Keyser. Die had op het internet, op een voorloper wat eens e-mail zou worden, een bericht gevonden over de opendeurdag en ondanks hij niet in de buurt woonde, maar in Nevele, kwam hij op de bewuste opendeurdag af.

De derde persoon die zich lid zou laten maken, was Dirk Van den Driessche. Dus niet onze huidige voorzitter Dirk Van Nieuwerburg. Ik weet niet meer waar Dirk VDD een spoor gevonden had van de opendeurdag, want ook hij woonde niet in de buurt, maar in Gavere. In ons scheppingsverhaal kunnen we het misschien over de drie hebben als de 3 Koningen, want met uitzondering van Ouwe Leon kwamen ze van “heinde en ver”.

Geen van de drie besefte toen dat ze een grote rol zouden spelen in de clubgeschiedenis van Format C, vooral dan de eerste twee: Leon en Willy. Maar alle drie zijn ze nog altijd lid van de club en de oudst aangesloten clubleden.

Geen van de drie ontmoette een van de anderen op de opendeurdag, die doorging in het kleine zaaltje waar soms de KAV-vrouwen vergaderen, maar ze lieten zich wel alle drie lid maken van de club. Enkele dagen later ontving ik een telefoontje van Emiel Schalck, met wie ik gesproken had tijdens de opendeurdag, die mij vroeg: of ik tijd had om even bij hem te komen? Wat kon, omdat hij amper 500 meter van hem vandaan woonde. Toen ik bij hem kwam, bleek daar nog een persoon te zijn die hij uitgenodigd had, Willy De Keyser. Toen we de deur uitgingen waren we allebei bestuursleden geworden van S.O.S. Computerclub, zoals de club toen heette. Wat voor een functie Willy had weet ik niet meer (Willy kan ze me laten aanvullen), maar ikzelf was ‘Verantwoordelijke uitgever van het clubblad’ geworden.

Tot hier het eerste deel. De Bijbel is ook niet in één keer geschreven. 🙂

Ouwe Leon

Ter nagedachtenis van Marc Beel

Ter nagedachtenis

Marc en de ‘Wet van Murphy’
Wij, computergebruikers, kennen maar al te goed de ‘Wet van Murphy’, ofte:
wat mis kan
gaan, zal mis gaan.
Marc h
eeft het aan den lijve ondervonden.
Het gebeurt zo dikwijls: iemand verslikt zich terwijl hij aan het eten is, hapt naar adem, maar wordt geholpen of komt gewoon vanzelf weer in de plooi. Iedereen kent wel zo’n verhaal. Ze worden verteld met respect voor de dood die even dichtbij was, maar verslagen werd. Die verhalen lopen altijd goed af. Hebben een happy end.
Niet voor Marc.
In die verhalen is er wel altijd een redder. Even van achteren vastpakken en opschudden en hop, de brok komt er weer uit. Het slachtoffer ziet even wat bleek, maar kan daarop lachen met het voorval.
Niet wat Marc betreft.
In de verhalen is er altijd een ‘held’ die de goede beslissing nam en daarna geloofd wordt om zijn aanpak.
Niet bij Marc.
Er was zelfs een dokter in de zaal toen Marc zich verslikte en in ademnood kwam. Maar die dokter stelde een verkeerde diagnose. Dacht dat Marc een hartinfarct had en deed hard haar best om Marc aan de dood te ontrukken. Haar was alles geleerd om slachtoffers in nood te redden.
Maar dat was bij Marc niet het geval.
Onze arme vriend viel in coma en zou daar nooit meer uitkomen. Wat kon mis gaan, zal misgaan, zei mister Murphy.
Wat een stom toeval. Duizenden overkomt het, negenhonderd-negen-en-negentig overleven het.
Maar niet Marc
Ik kan het nog altijd niet geloven dat ik Marc niet meer zal zien op de clubbijeenkomsten. Ik zal hem trouwens nog lang in mijn gedachten zien. Daar op die plaats waar hij altijd zat. Meestal tussen Etienne en Fernand.
Als we wekelijks de rij zullen afgaan en iedereen de kans geven zijn zeg te doen, zal ik na Geronimo, Willy 2 en Etienne, Marc zien z
itten. Lachend, wat hij altijd deed want Marc amuseerde zich kostelijk tijdens de vergaderingen. Hij genoot van het bekvechten tussen mijzelf en Fernand. Van de stoute opmerkingen en gevatte antwoorden.
Ik zal die opgewektheid van Marc missen. Dergelijke mensen zijn de steunpilaren van een club. Geven ons het goede gevoel onder vrienden samen te zijn.
Maar vergeten zullen we hem niet. Daar zullen we voor zorgen. Ik heb trouwens een goed idee, waar iedereen het wel eens zal mee zijn. Op ons clubsouper wil ik de Gamerstrofee voortaan de MARC BEEL TROFEE noemen.
Ik denk dat dit een goede manier is om Marc niet te vergeten.

Leon

Ter nagedachtenis van André De Winne

Ter nagedachtenis

Stapstenen
André, enthousiast, blij om het samenzijn
met zijn gezin, familie, zijn jonge en oudere
vrienden.

André helder van geest, vechtlustig,
moedig, leefde zo graag en intens.

André, lichamelijk verzwakt, genietend van
de laatste bezoekjes, gesprekken, telefoontjes,
mailtjes…

André, zijn vriendschap, zijn liefde: sterke
stapstenen waarop wij even stil en verdrietig
maar moedig verder gaan, wetend dat we in
ons hart altijd van André kunnen houden en dat
het goed was om samen te zijn.

Dank aan iedereen die ergens onderweg
een stukje leven met André deelde.

Lieve

Met dank aan Lieve Comeyne voor gebruik van de tekst.

Welkom op de website van Computerclub Format C:

Een woordje uitleg over onze club

Computerclub Format C: “Not Only for Freaks” is een club van mensen met heel veel interesse voor de pc. Ze komen wekelijks samen in hun lokaal om informatie uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Onder het woord Freak verstaat men bij Format C: heel veel interesse hebben voor de pc. Of dit nu als beginner of gevorderd computergebruiker is maakt niet uit, iedereen komt bij ons aan zijn trekken.
Computerclub Format C:”Not Only for Freaks” vergadert elke week op woensdagavond in zijn lokaal Kring Kristus Koning, Rerum Novarumplein (Zwijnaardesteenweg), te Gent en dit van 20u00 tot 22u30.

Een bijeenkomst van Computerclub Format C: begint telkens met een algemene vergadering waarbij eerst alle bestuursleden en daarna alle leden aan bod kunnen komen. Daarna gaat men over tot het punt van de avond, t.t.z. een onderwerp dat uitgespind wordt. Dat kan een programma zijn, een operating system, een hardware-onderwerp of om het even wat. Vraagt het onderwerp meer aandacht, dan wordt de week daarop daaraan verder gewerkt.

Tevens staan er steeds enkele (bestuurs-)leden paraat om te helpen met praktische vragen of problemen.
Leden van Computerclub Format C: die problemen hebben met hun materieel, kunnen dit – na verwittigen – meebrengen naar de bijeenkomst, waarop dan gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing voor hun probleem.

Wie meer inlichtingen wil over Computerclub Format C: kan altijd terecht bij een van de bestuursleden, of mag best eens binnenwippen op een van de bijeenkomsten.
De homepage van de club…

Zoals elke zichzelf respecterende computerclub kan ook bij ons een homepage niet ontbreken. Hierbij pogen wij niet alleen ons kenbaar te maken, maar ook nuttige (links naar) informatie te geven betreffende alles wat informatica aangaat.
De verschillende onderdelen van onze homepage kan je bereiken via de links in het menu links.
Als je wilt weten wie in ons bestuur zit, of graag de historie van de club kent, dan ben je hier op het juiste adres.
Enkele van onze leden hebben ook een eigen Homepagina, je vind ze hier: Links.
In de Foto-Galerij vind je enkele sfeerfoto’s terug genomen tijdens onze bijeenkomsten.