Welkom op de website van Computerclub Format C:

Een woordje uitleg over onze club

Computerclub Format C: “Not Only for Freaks” is een club van mensen met heel veel interesse voor de pc. Ze komen wekelijks samen in hun lokaal om informatie uit te wisselen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Onder het woord Freak verstaat men bij Format C: heel veel interesse hebben voor de pc. Of dit nu als beginner of gevorderd computergebruiker is maakt niet uit, iedereen komt bij ons aan zijn trekken.
Computerclub Format C:”Not Only for Freaks” vergadert elke week op woensdagavond in zijn lokaal Kring Kristus Koning, Rerum Novarumplein (Zwijnaardesteenweg), te Gent en dit van 20u00 tot 22u30.

Een bijeenkomst van Computerclub Format C: begint telkens met een algemene vergadering waarbij eerst alle bestuursleden en daarna alle leden aan bod kunnen komen. Daarna gaat men over tot het punt van de avond, t.t.z. een onderwerp dat uitgespind wordt. Dat kan een programma zijn, een operating system, een hardware-onderwerp of om het even wat. Vraagt het onderwerp meer aandacht, dan wordt de week daarop daaraan verder gewerkt.

Tevens staan er steeds enkele (bestuurs-)leden paraat om te helpen met praktische vragen of problemen.
Leden van Computerclub Format C: die problemen hebben met hun materieel, kunnen dit – na verwittigen – meebrengen naar de bijeenkomst, waarop dan gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing voor hun probleem.

Wie meer inlichtingen wil over Computerclub Format C: kan altijd terecht bij een van de bestuursleden, of mag best eens binnenwippen op een van de bijeenkomsten.
De homepage van de club…

Zoals elke zichzelf respecterende computerclub kan ook bij ons een homepage niet ontbreken. Hierbij pogen wij niet alleen ons kenbaar te maken, maar ook nuttige (links naar) informatie te geven betreffende alles wat informatica aangaat.
De verschillende onderdelen van onze homepage kan je bereiken via de links in het menu links.
Als je wilt weten wie in ons bestuur zit, of graag de historie van de club kent, dan ben je hier op het juiste adres.
Enkele van onze leden hebben ook een eigen Homepagina, je vind ze hier: Links.
In de Foto-Galerij vind je enkele sfeerfoto’s terug genomen tijdens onze bijeenkomsten.