Geronimo

Een stukje geschiedenis: merkwaardige personen.

Een goede titel vinden voor een artikel is niet altijd gemakkelijk. Wat niet het geval is met dít artikel. Want, wat klinkt bekender dan de naam van de roemruchte Apacheleider Geronimo? Kan het fonetisch beter dan de vier lettergrepen van Geronimo? Wat ook Dirk Mortier – over wie dit artikel gaat – wel zal gedacht hebben toen hij de naam adopteerde als nick name om in het gamersmilieu enige bekendheid te verwerven.

Ik vrees evnwel, dat bij een groot deel van onze huidige groep clubleden de naam Dirk Mortier weinig bekendheid oproept. Op amper twee jaar tijd is er immers veel veranderd bij Computerclub Format C en zijn er heel wat mensen bijgekomen. Ze kunnen dus niet weten dat Dirk Mortier, de derde voorzitter is geweest van C Format C en de vierde in totaal vanaf SOS Service Computerclub. Een voorzitter zonder ambitie om voorzitter te worden. Alleen mogelijk omdat andere bestuursleden, die nochtans meer anciënniteit hadden als clublid, toen blijkbaar niet voldoende ambitie hadden om zelf het heft in handen te nemen.

Dirk Mortier volgde mij op als voorzitter nadat ik plotseling mijn ontslag had gegeven . Na zware ruzie met Peter ‘de Smurf’ Rubbens. Men had zoiets niet zien aankomen en de verbijstering was volledig. Ik herinner mij de sfeer op de vergadering toen ik er het bijltje bij neerlegde. Algemene verslagenheid en duidelijke vrees voor het voortbestaan van de club. Er bleven een viertal bestuursleden over en men zat al vlug met de vraag: wie zou de nieuwe voorzitter worden? En vooral: wie wilde voorzitter worden?

Onze huidige voorzitter, Dirk, kwam toen om mijn mening vragen. Waarop ik Dirk Mortier, alias Geronimo, voorstelde. Hij was wel vrij onopgemerkt in de club gekomen, maar na een tijdje zagen wij wel in dat we hem flink zouden kunnen gebruiken in het bestuur. Hij nam dat aan, zonder veel enthousiasme, maar de lessen die hij aan de beginners gaf maakten indruk. Niet alleen omdat die flink gedocumenteerd was, wat door beginners altijd erg geapprecieerd wordt. Ik zou hem de voorkeur gegeven hebben omdat hij goed met hen kon omgaan. Wat, volgens mij, een prioriteit is in onze club. Ik had wel niets meer te zeggen doordat ik mijn ontslag had gegeven in het bestuur. Ik heb dus die vergadering niet meegemaakt en weet dus niet of er nog andere kandidaten waren, maar Geronimo werd in ieder geval de nieuwe voorzitter.

Hoe lang Dirk voorzitter is geweest van Computerclub Format C, weet ik niet. Ik heb het in ieder geval niet bijgehouden. Zijn ontslag als voorzitter kwam al even onvoorzien als zijn aanstelling. Zo’n beetje op dezelfde manier als Emiel Schalck, door lange tijd afwezig te blijven op de bijeenkomsten en bestuursvergaderingen. Waarbij men zich op de duur ging afvragen of hij nog ging terugkomen of niet. Pogingen om contact op te nemen met hem, bleken niet te lukken en zelfs huidige voorzitter Dirk, die lange tijd dik bevriend was met ‘Dzerre’, zoals hij Dirk Mortier noemde, bleef in het ongewisse.

Zijn voorzitterschap eindigde met een mailtje naar mijn persoon. Met de vraag: of ik niet opnieuw het wekelijkse clubkrantje in handen wou nemen. Omdat hijzelf er de brui wilde aan geven, als redacteur van het krantje en… als voorzitter. Toen ik toezegde het krantje op mij te nemen, gaf hij officieel zijn ontslag. Bij Format C moest men dus opnieuw op zoek naar een voorzitter.

Wat de eigenlijke reden was van het wegblijven en het uiteindelijk afgeven van zijn voorzitterstittel, weet ik niet. In die tijd was ik slechts een doodgewoon clublid. Niemand van het bestuur blijkt die reden te kennen. Wat theoretisch mogelijk is, want de reden kan ook buiten de club liggen. Thuis bijvoorbeeld, zoals met Emiel Schalck het geval was. Hoewel! De vrouw van Geronimo was zeker niet anti-club, want in tijden van nood sprong ze regelmatig bij.

Geronimo is achteraf nog één keer naar een clubbijeenkomst geweest. Tot grote vreugde van sommige clubleden. Ik heb toen geprobeerd om ‘Dzerre’ weer in de club en in het bestuur te krijgen. Wat mij niet gelukt is. Al gaf hij mij die avond wel een tikkeltje hoop. Hij had toen wel een pintje te veel op en het kostte hem veel moeite om te zeggen: dat hij zijn best zou doen terug te keren. De woorden: “Dat hij zijn best zou doen”, gaven mij wel de indruk dat het niet van hem alleen afhing.

Als gewoon clublid vond ik Geronimo een goed voorzitter. Hoe hij in het bestuur functioneerde weet ik niet. Dirk Mortier was geen echte gamer zoals onze huidige voorzitter dat is. Of zoals Peter Rubbens dat was. Hij was wel een fervente hardwarefreak, zodat de twee Dirks (Mortier en Van Nieuwerburg), zeker een hele tijd, heel dikke vrienden waren en Geronimo heel veel aan huis kwam bij onze huidige voorzitter.

Nu missen we Geronimo natuurlijk niet meer. De club heeft zich goed herpakt de laatste jaren en onze voorzitter doet het uitstekend. Ik heb ook de indruk dat het bestuur weer een goed en sterk blok vormt. Laat het zo blijven.

Ouwe Leon